VSS-ware
Virtualisatie Partner

VSS-ware is de gespecialiseerde dienstverlener in Consulting, Server Based Computing en Virtualisatie.

Wij zijn gespecialiseerd in marktleidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard softwarepakketten. 

Onze activiteiten draaien om het tot stand komen van toekomstgerichte applicaties, de implementatie van softwarepakketten en de integratie daarvan in bestaande ICT-omgevingen. Wij richten ons vooral op die activiteiten waarvoor klant- en businesskennis noodzakelijk is.

Met onze ICT-activiteiten kunnen wij investeringen in ICT aantoonbaar laten renderen. VSS-ware werkt kostenefficiënt door een hoge mate van standaardisatie en hergebruik toe te passen. Schaarste in systeemontwikkeling capaciteit vangen wij op door delen van het werk offshore te laten uitvoeren. 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn